Betingelser for salg af både på YachtBroker auktion

1) YachtBroker  og YachtBroker auktions rolle i handlen

YachtBroker formidler salg af både mellem købere og sælgere til fast provision. YachtBroker ejer ingen både selv og intet sælges for egen regning.

2) Auktionerne

Auktionerne vil blive afholdt i den rækkefølge bådene kommer ind og en auktion løber som regel omkring 10-14 dage. Budgivning er offentlig, men kun købers budnavn vises. Du skal være registreret bruger for at afgive et bud. Budgivning kan ske på ethvert tidspunkt i løbet af den periode, hvor båden er på auktion. Hvert objekt har et "ur", der viser, hvornår auktionen slutter. Hvis du ikke kan eller vil byde på internettet, kan du maile til YachtBroker som registrerer dit bud. Anmeldelse skal være modtaget senest 24 timer før auktionen lukker.  Yachtbrokers registrerer alle bud frem til sluttidspunktet og det højest registrerede bud er det der vinder auktionen. Det anbefales ikke at vente til sidste øjeblik med at byde  da internet og evt. netværksservere kan forsinke dit bud så det ikke når frem inden auktionen slutter.

Når auktionen er afsluttet bliver vinderen kontaktet af YachtBroker vedrørende betaling og afhentning af båden.  Vindende tilbudsgiver er forpligtet til at passe telefonen og læse deres e-mail efter auktionens lukning. I de tilfælde hvor YachtBroker ikke kan ikke komme i kontakt med den vindende budgiver senest den næste arbejdsdag efter auktionen, trods gentagne forsøg, har YachtBroker ret til at opkræve hammerslagsgebyret og tilbyde andre tilbudsgivere at købe båden , medmindre andet er angivet. Yachtbroker auktion er ikke ansvarlig for skader eller tab, eller følgeskader, der kan opstå af tilbudsgiverne eller kunder på grund af tekniske fejl, kommunikationsproblemer og lignende . Yachtbroker er ikke ansvarlig for at buddet ikke blive registreret, at kontakten ikke er etableret efter auktionen, at den forkerte budgiver bliver kontaktet eller auktionsvarerne er solgt til andre end højestbydende. Yachtbroker er ikke ansvarlig for tab eller følgeskader, der kan opstå ved at budgiver eller kunder på grund af forkert registreret kundedata  i YachtBroker auktions interne system.

3) Både på auktion

Bådene, der sælges  er udbudt af den lokale Yachtbroker som har indgået en formidlingsaftale med bådens ejer og Yachtbroker ejer derfor ikke den udbudte båd. Alle ansatte, arbejder for at vurderingen og beskrivelsen af den udbudte båd skal være så præcis som mulig. Alle YachtBrokere er erfarne yachtmæglere med mange års erfaring. Alle detaljer i beskrivelserne af bådene kan ikke garanteres. Køber er forpligtet til  at kontrollere bådens tilstand, evt. arrangere en fremvisning hos den udbydende Yachtbroker. Herudover er køber forpligtet til at gennemse billeder og beskrivelsen af båden omhyggeligt. Den udbydende YachtBroker er forpligtet til at beskrive den udbudte båd så detaljeret som muligt.

4) Sælgere

Sælgere af de udbudte både er virksomheder eller enkeltpersoner, der har indgået en formidlingsaftale med den udbydende YachtBroker . Sælger er forpligtet til  at have kontrolleret evt. restgæld hos alle kendte finansielle virksomheder og myndigheder  og at have indbetalt alle forpligtigelser m.m. andet er oplyst i udbudsmaterialet.  Den udbydende YachtBroker repræsenterer sælgeren ved spørgsmål og evt. klager. Sælger forbeholder sig retten til at afstå fra at sælge på grund af tekniske problemer, slåfejl eller af andre lignende grunde.

5) Købere

Vindende budgivere er altid bundet af sit bud. Dette gælder også, hvis mindsteprisen ikke er nået. Vindende budgiver har en ret til at købe varen, hvis mindsteprisen er nået. På lige bud eller ved tvister bud bestemmer YachtBroker auktion hvilket bud der har vundet.   Købere kan være både private og virksomheder. Forskellige forhold og køberetslige regler gælder for privatpersoner og virksomheder. Købere, der vælger at deltage i auktionerne skal følge Yachtbrokers regler og anvisninger.
Købere skal først tænke igennem, hvordan købet skal finansieres, og hvilke købspris der er passende. Køber skal selv eller gennem en repræsentant syne og godkende båden. Henvendelse om besigtigelse og yderligere information skal ske til den lokale Yachtbroker der har udbudt båden på auktion.
Køber er ikke berettiget til at overdrage vundet bud til tredje person.

6) Mindstepris  og vurderingspris

Er mindsteprisen ikke opnået  har sælger (ejeren af båden) ret til at acceptere det højeste bud. Det sker i mange tilfælde efter auktionen og efter  forhandling med køber. Dette sker normalt inden for en dag efter auktionens afslutning. Hvis mindsteprisen er nået, så køberen har en ret til at købe auktionsbåden til den aftalte pris. Ved båden er der angivet en vurderingspris .
Vurderingspriser er angivet af den udbydende Yachtbroker og er baseret på erfaringer og statistikker om tidligere solgte både af samme slags og i samme stand. Budgivning er inklusive moms og vurderingsprisen er altid inklusive moms. Momsen kan være fradragsberettiget, hvilket fremgår af beskrivelsen.

7) Auktion Hammerslagsgebyr

Hammerslagsgebyret er 2 % af salgsprisen, dog mindst 1000 D.kr + moms. Gebyret betales direkte til Yachtbroker auktion, og vinderen vil modtage betalings oplysninger i en e-mail straks efter auktionens afslutning. Hammerslagsgebyret opkræves altid også selv om kunden gør sin fortrydelsesret gældende.Hvis båden ikke er solgt på auktion og hvis båden sælges efterfølgende ved forhandling så opkræves hammerslagsgebyret også.

8) Endelig betaling og depositum

Når auktionen er vundet skal den fulde købspris være betalt inden 5 arbejdsdage efter auktionen er afsluttet. Depositum skal være betalt i overensstemmelse med aftale med den lokale Yachtbroker der har båden på auktion  og skal betales senest 2 hverdage efter auktionen er afsluttet , medmindre andet er aftalt. Hvis depositum ikke har betalt forbeholder  YachtBroker sig ret til at tilbyde båden til andre tilbudsgivere. Betaling af købsprisen skal ikke ske før køber har accepteret bådens tilstand er som beskrevet og har underskrevet kvittering herpå. Depositummet refunderes, hvis køberen ved gennemgang finder, at varen er væsentlig forskellig fra beskrivelsen og at den YachtBroker som har båden til salg ikke løser dette eller sænker prisen tilsvarende.
Depositum er 10%, men ikke mindre end 25.000,- D.kr.

9) Endelig betaling og levering

Inden auktions båden er leveret, skal køber selv eller gennem en repræsentant på stedet kontrollere og godkende båden. Der underskives en gensidigt forpligtende aftale med godkendelse af båden. Leverings Accept skal ske senest fem arbejdsdage fra auktionsdato (medmindre andet er aftalt). Båden skal altid være fuldt indbetalt før afhentning.

10) Købers pligt

Køberen, der vandt auktionen, skal inden levering nøje undersøge båden og kontrollere, at den opfylder Yachtbrokers beskrivelse. Brugte ting kan have fejl, hvilket er noget, som køber skal acceptere. Ifølge købeloven betragtes en brugt båd solgt på auktion for at være solgt i "som den er". Det betyder, at produktet sælges i den stand den er i  på tidspunktet for købet. Der gælder dog den efter loven gældende 14 dages fortrydelsesret ved køb på netauktion.
For fejl eller skader, som køber burde have set på skærmen under auktionen eller ved  skader opstået afhentning er YachtBroker auktion ikke ansvarlig. Det samme gælder for fejl i beskrivelsen af båden online eller mundtligt. Auktionskøb medfører en øget risiko for køberen, men giver også en mulighed for at gøre en god handel. Husk at normal slitage er ikke forkert i juridisk forstand. Bemærk også, at oplysningerne om bådene er designet til at være så enkle og klare som muligt.

11) Presse og slåfejl og tekniske fejl eller problemer

YachtBroker auktion kan ikke gøres ansvarlig for slå eller stavefejl på auktions- hjemmesiden. Yachtbroker auktion kan ikke garantere, at alle billederne præcist afspejler bådenes udseende og anbefaler altid at man besigtiger båden hos den lokale YachtBroker. Yachtbroker auktion har ret til at afstå fra at sælge og ignorere bud fra visse budgivere og afgøre, om budgivningen er foretaget retmæssigt i det endelige bud, med hensyntagen til tekniske problemer, slåfejl eller andre årsager.
YachtBroker auktion er ikke ansvarlig for omkostninger eller følgeskader, som budgiver eller udbyder måtte få i forbindelse med ovenstående, eller hvis buddet ikke bliver registreret, svigt af en computer, kommunikation, osv. I tilfælde af tekniske problemer og uheld på Yachtbrokers hjemmeside, hvilket betyder, at budrunden ikke kan genoptages genstartes auktionen normalt inden for 48 timer. Aktuelle budsgivere vil blive underrettet via e-mail eller telefon efter behov.

12) Sælgers ansvar for mangler på båden

Da køberen bestemmer den endelige pris for den udbudte båd kan YachtBroker auktion  ikke tage hensyn til, at varerne blev solgt til en overdreven pris. Sælgere og den Yachtbroker der udbyder båden er forpligtet til at oplyse om fejl eller mangler som de er bekendt med.
Sælger er ikke ansvarlig for normalt slitage eller fejl, som køberen kender eller burde have vidst, for eksempel sådan, at køberen skulle have set / opdaget ved fremvisning eller prøvesejlads. Sælger er ikke ansvarlig for fejl, hvis auktions båden sælges som restaurerings eller byggeprojekt, selv hvis båden/projektet har mere omfattende eller andre fejl end de angivne. Sælger er ikke ansvarlig for fejl, der opstår efter købet.

13)  Klager

Købere skal oplyse om evt. fejl hurtigst muligt og henvendelse herom skal ske til den YachtBroker  der har markedsført båden. Klager skal indgives skriftligt evt. på mail  til den pågældende YachtBroker med udførlige kontaktoplysninger. Klager skal altid anmeldes inden eventuelle reparationer udføres.
Klager fra professionelle bådkøbere efter afhentning imødekommes ikke, så det er vigtigt nøje at undersøge båden, før denne afhentes . Den lokale Yachtbroker har ret til at korrigere evt. fejl på den solgte båd som sælgeren er ansvarlig for. Hvis berigtigelse af fejl ikke sker inden for en rimelig tid efter klagen er køber berettiget til at annullere købet og kan returnere båden samt modtage det indbetalte beløb. Rejseudgifter eller andre omkostninger i denne forbindelse refunderes ikke.  Ved mindre fejl har sælger ret til at foreslå en prisreduktion eller udbedring af skaden. Ved store fejl har køberen ret til at fortryde købet og kræve købesummen tilbage , dette skal normalt ske inden 14 dage .

14) Moms

Bådene sælges inklusive moms medmindre andet er angivet. Salg af båd eksklusive moms er opgivet tydeligt i beskrivelsen. Virksomhederne skal selv kontrollere, om momsen er fradragsberettigede i hans virksomhed.
Budgivning er altid inklusive moms.
Hammerslagsgebyret tillægges 25 % moms

15)  Betaling Auktion

Betaling kan foretages på følgende måde:
* Finansiering via finansiering.
Den lokale Yachtbroker i samarbejde finansieringsselskabet kan bidrage til en forhånd godkendelse og / eller til finansiering.
* Direkte deponering på den udbydendes Yachtbrokers klientkonto.
Når du har vundet auktionen, får du en e-mail med alle detaljerne for betaling af din nye båd samt af betalingen af hammerslagsgebyret.

16) Forsinket betaling

Bådene skal være fuldt indbetalt inden for 5 hverdage efter auktionen, medmindre andet er aftalt. Hvis betalingen ikke er afsluttet er  YachtBroker berettiget til at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger.
  • Der afkræves betaling og opkræves renter indtil købesummen er betalt (diskontoen plus 8 pct.)
  • Annullere købet og opkræve hammerslagsgebyr.
I begge tilfælde har YachtBroker ret til at modtage kompensation for omkostninger vedrørende opbevaring, transport, reparationer, salgsomkostninger, forsikring og andre omkostninger i forbindelse med objektet.

 

1. Dina cookie-inställningar
alla cookies
Cookies som tillåter oss att analysera webbplatsens användning så att vi kan mäta och förbättra prestanda och kakor som används av reklambyråer eller reklam företag att vända annonser som är relevanta för dina intressen."
 Allt

Endast nödvändig
Cookies som krävs för webbplatsens funktionalitet
 Nödvändiga cookies


2. Denna webbplats använder cookies
En cookie är en liten textfil som vi sparar på datorn för att hålla koll på vad som händer under ditt besök på hemsidan och att känna igen din dator
En cookie innehåller endast text. Det är inte ett program eller ett virus

3. Syftet med cookies på vår hemsida
Cookies är nödvändiga för att göra vår hemsida arbete. De hjälper oss att få en överblick över ditt besök så att vi kan förbättra och optimera den. Cookies kan ses som en tjänst och bland annat hjälper oss att hålla reda på när du är inloggad.

4. Hur du tar bort cookies i din webbläsare
minecookies.org/cookiehandtering


4. Förteckning över cookies
Namm Syfte Leverantör
eucookie & CookielawOnlyRequired This cookie list YachtBroker
yblogin Session id cookie Yachtbroker
_ga Google Universal Analytics YachtBroker
_gat Google Universal Analytics YachtBroker
_gid Google Universal Analytics YachtBroker
fr Facebook widget and like Facebook
IDE Retargeting, optimization and reporting of adverts Doubleclick.Net

Vi använder cookies för att visa och anpassa innehåll och visa funktionalitet för att interagera med sociala medier och analysera vår trafik.
Vi delar användningen av din användning av vår hemsida med våra partners om sociala medier och webbplats analys Skaffa mer information

Okej Läs mer