Integritetspolicy

  1. ALLMÄNT

1.0

Genom att använda yachtbroker.dk, .se, .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de och yachtbroker-network.com, godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. YachtBroker Aps respekterar fullt ut alla önskemål om sekretess för personuppgifter som du tillhandahåller via webbplatsen. Dessutom är vi medvetna om behovet av lämpligt skydd och sund behandling av dina personuppgifter.

1.1

Denna policy för behandling av personuppgifter ("Privacy Policy") beskriver hur YachtBroker Aps samlar in och behandlar information om dig.

1.2

Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med prenumeration på nyhetsbrev och registrering i vår köpardatabas.

1.3

YachtBroker Aps är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till YachtBroker Aps kan göras via de kontaktuppgifter som anges i klausul 7.

  1. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN, FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN

2.1

När du besöker yachtbroker.dk, .se , .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de och yachtbroker-network.com, samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av yachtbroker.dk, .se , .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de och yachtbroker-network.com, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökord du använder på yachtbroker.dk, .se , .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de och yachtbroker-network.com, din IP-adress, inklusive din nätverksplats, och information om din dator. Dessutom används yachtbroker.dk, .se, .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de och yachtbroker-network.com cookiepolicy när du använder yachtbroker.dk, .se, .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de och yachtbroker-network.com

2.1.1

Syftet är att optimera användarupplevelsen på yachtbroker.dk, .se, .no samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de och yachtbroker-network.com och att utföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting via t.ex. Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra intressen i att förbättra yachtbroker.dk, .se, .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de och yachtbroker-network.com och för att visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6(1)(f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

2.2.2

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6(1)(b), (c) och (f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

2.3

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn och din e-postadress.

2.3.1

Syftet är att tillgodose vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig.

2.3.2

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

  1. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1

Uppgifter kan komma att lämnas ut till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa partners för bland annat teknisk drift av system och förbättringar av yachtbroker.dk, .se, .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de och yachtbroker-network.com, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt för din utvärdering av vårt företag och våra produkter. Dessa företag är personuppgiftsbiträden enligt våra instruktioner och behandlar uppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna för något annat ändamål än för att fullgöra avtalet med oss och är underkastade sekretess. Vi har ingått skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

3.4

Vissa av dessa personuppgiftsbiträden, t.ex. Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom personuppgiftsbiträdets certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, jfr artikel 45 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. I den mån vi använder andra personuppgiftsbiträden än de nämnda som är etablerade utanför EU, kommer detta alltid att ske i enlighet med gällande överföringsgarantier.

3.4.1

- En kopia av Google LLC:s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

- En kopia av Facebook Inc:s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  1. DINA RÄTTIGHETER

4.2

Rätten till tillgång

4.2.1

Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilken information vi har registrerat om dig, vilket ändamål registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som kan finnas, samt information om varifrån informationen härrör.

4.2.2

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till mail@yachtbroker.dk. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är den du påstår dig vara.

4.3

Rätt till rättelse

4.3.1

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du blir medveten om att det finns fel i den information vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan rättas. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

4.4

Rätten till radering

4.4.1

Du har i vissa fall rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning som fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter. Du kommer att bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara.

4.5

Rätten att begränsa behandlingen till lagring

4.5.1

Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till enbart lagring, t.ex. om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga.

4.6

Rätt till dataportabilitet

4.6.1

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7

Rätt att göra invändningar

4.7.1

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering som utförs för att rikta vår direktmarknadsföring, eftersom denna behandling utförs på grundval av våra berättigade intressen, jfr avsnitt 2.1 och 2.3. Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och profilering måste du radera dina cookies enligt avsnitt 5.1 nedan.

4.8

Rätten att återkalla samtycke

4.8.1

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter, inklusive för utskick av nyhetsbrev.

4.9

Rätt till klagomål

  1. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1

Information som samlats in om din användning av yachtbroker.dk, .se, .no, .fi, yachtbroker-baltic.de och yachtbroker-uk.com i enlighet med punkt 2.1 ska raderas i enlighet med reglerna i Yachtbrokers cookiepolicy. De cookies som tillhandahålls av yachtbroker aps. själv raderas senast ett år efter det att du senast besökte webbplatsen, medan cookies från tredje part har varierande utgångsdatum.

5.2

Uppgifter som samlas in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev, jfr avsnitt 2.3, kommer att raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas, såvida vi inte har någon annan grund för att behandla uppgifterna.

  1. SÄKERHET

6.1

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller försämring av personuppgifter och mot obehörigt röjande eller missbruk.

6.2

Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dina personuppgifter.

  1. KONTAKTUPPGIFTER

7.1

YachtBroker Aps, CVR-nr. 29936013 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via yachtbroker.dk, .se, .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de och yachtbroker-network.com.

7.2

Om du har några frågor eller kommentarer om denna Integritetspolicy eller om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 4, vänligen kontakta

Webbplatsen ägs och publiceras av:

YachtBroker Aps

Frederiksø 3a

5700 Svendborg

Danmark, Danmark

Tel. nr: + 45 21724333

E-post: mail@yachtbroker.dk

  1. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

8.1

Om vi gör ändringar i integritetspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på yachtbroker.dk, .se , .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de och yachtbroker-network.com

  1. VERSIONER

9.1

Detta är version 1 av YachtBroker sekretesspolicy daterad 23 maj 2018.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du också kontakta den nederländska dataskyddsmyndigheten.

YachtBroker är Skandinaviens största kedja av professionella båtmäklare och hjälper varje år hundratals nöjda kunder att köpa och sälja båtar.